22 janvāris, 2007

Alus Feja X

Feja dusmīgi palūkojās apkārt, meklējot vēl kādu vardei piemērotu rīkli. Nevienu neatradusi, viņa apsēdās uz galda malas un sāka šūpot kājas.
Pēc brīža Horācijs, kurš tīras sagadīšanās dēļ sēdēja Fejai tieši aiz muguras, saņēma drosmi un sazvērnieciski iečustējās:
– Fej! Eu, Fej!
– Mmm? – šķiet, Feja jau bija pamodusies, un vardes nevienam vairs nedraudēja.
– Nocel to tur arogantīniešu vīna pudeli!
– Kuru? – Feja palūkojās pār plecu un sarauktu pieri nopētīja Horācija izstiepto pirkstu, tad lēni griezās atpakaļ, līdz atdūrās ar skatu tavernas plauktā. Nošļūkusi no galda malas, viņa nedrošiem soļiem piesteberēja pie plaukta, paņēma lielu pudeli un, auklēdama to kā zīdainīti, atgriezās pie Horācija.

Nav komentāru: